Opozorilo Agencije RS za okolje:

PREDVIDENO POPLAVLJANJE REK, 5.11.2012

V ponedeljek lahko poplavijo tudi druge reke na Gorenjskem, na območju osrednje Slovenije in Podravja. Poplavijo lahko predvsem: Sava Bohinjka, Sava v celotnem toku, zlasti v Zasavju, Sora s pritoki, Gradaščica, Kamniška Bistrica s pritoki, Savinja s pritoki, reke v Posotelju, Meža, Mislinja in Dravinja. V ponedeljek proti večeru bo narasla tudi reka Mura s pritoki.
Poplavljali bosta tudi reki Ljubljanica in Krka s pritoki, ki lahko v večjem obsegu poplavita v torek in sredo. Poplavljene površine na kraških poljih Notranjskega in Dolenjskega krasa se bodo v teh dneh povečevale.

Vse prebivalce pozivamo, da spremljajo poročila oz. novice o stanju rek na našem območju preko spleta ali televizije.